Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

   
Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

E-learning
การขอใบอนุญาตขับขี่
รถที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
การขับขี่รถให้ปลอดภัย
การจอด,การหยุด,การกลับ,การแซง
การให้สัญญาณ
การเลี้ยว
การบรรทุก,ลากจูง
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 2
เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายลูกศรบนพื้น
มาตรการบันทึกคะแนน
เมาแล้วขับ
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบใบขับขี่(ไม่มีเฉลย)่ คลิ๊ก !
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 1
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 2
บันทึกย่อ
web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำรวจน้ำชุมพร
ระบบ admin

สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
 

ตั้งคำถามใหม่ มีทั้งหมด 3 คำถาม >1< |
Topics
0424 :: ผมอยากตำรวจช่วยทำหนังสั้น "หัวข้อ โทษของยาเสพติด" ครับ - สุพัทรชัย รักสองหมื่ [ เขียนเมื่อ: 27 มกราคม 2561 เวลา 02:31:52 น. ]
0423 :: ถ้าถุกโพส ด่า ลงรุปประจาน และข้อความ และถูกนำไปแชร์และคอมเม้น - ชัญญานุช สิทธิประเส [ เขียนเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 19:06:03 น. ]
0422 :: ได้รับการกล่าวหาใส้ร้ายป้ายสีทำให้เสื่อมเสีย และหน้าที่การงาน ต้องสะดุด - ชนิษชา ร่วมทอง [ เขียนเมื่อ: 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 03:49:21 น. ]
 
Untitled Document
Copyright © 2008 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
khiansa@yahoo.com
ตั้งคำถามใหม่