Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

E-learning
การขอใบอนุญาตขับขี่
รถที่ห้ามนำมาใช้ในทาง
การขับขี่รถให้ปลอดภัย
การจอด,การหยุด,การกลับ,การแซง
การให้สัญญาณ
การเลี้ยว
การบรรทุก,ลากจูง
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1
เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 2
เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
เครื่องหมายบนพื้นทาง
เครื่องหมายลูกศรบนพื้น
มาตรการบันทึกคะแนน
เมาแล้วขับ
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
แบบทดสอบตาบอดสี
แบบทดสอบใบขับขี่(ไม่มีเฉลย)่ คลิ๊ก !
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 1
แบบทดสอบมีเฉลยชุดที่ 2
บันทึกย่อ
web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำรวจน้ำชุมพร
ระบบ admin

สำนักงานคุ้มครองพยาน
 
- ภาพทั้งหมด
กำลังแสดงข่าวที่ 19
BACK | | NEXT

ประชุม กต.ตร.สภ.เคียนซา
30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผกก.สภ.เคียนซา เชิญ กต.ตร.สภ.เคียนซา ร่วมประชุม โดยมี นายภานุวัตร ดาโลปการ ประธาน กต.ตร.สภ.เคียนซา เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง ศปก.สภ.เคียนซา เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ชี้แจงนโยบายผู้บังคับบัญชา
- สถิติคดีอาญา 4 กลุ่ม
- ปัญหายาเสพติด
- งานด้านสอบสวน
- งานมวลชนสัมพันธ์
- งานจราจร โครงการภาค 8 โมเดล สวมหมวกนิรภัย 100% การจัดการจราจรในพื้นที่
- App. police i lert you
รับฟังข้อเสนอแนะจาก กต.ตร.
โดย ดาบโบ้

 


  กลับหน้าหลัก
เลือกภาพ
ชื่อภาพ
  pass