Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบ admin

 
- ภาพทั้งหมด
กำลังแสดงข่าวที่ 14
BACK |

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก
5 มกราคม 2562 พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผกก.สภ.เคียนซา อำนวยการให้ ร.ต.ต.ปราศรัย หนูนิล รอง สว.(ป.)ฯ พร้อมสายตรวจอรัญคามวารี ร่วมนายก อบต.อรัญฯ สมาชิก อปพร.อรัญคามวารี ออกช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกผลกระทบลมพายุปาบึก ล้มทับบ้าน จำนวน 6 หลัง
1. นายเสถียร วรรณบุรี 50/2 ม.1 ต.อรัญคามวารี ฯ
2. นายอภิชาติ ครองนุช 130/3 ม.1 ต.อรัญคามวารีฯ
3. นางพรทิพย์ จันทร์ภิบาล 8/1 ม.1 ต.อรัญคามวารีฯ
4. นางพราวพร บุญปาน 69 ม.5 ต.อรัญคามวารีฯ
5. นางวันดี บุญสุข 100/1 ม.5 ต.อรัญคามวารีฯ
6. นายวัชรินทร์ ชูเพชร 64/1 ม.5. ต.อรัญคามวารี
โดย ดาบโบ้

 


  กลับหน้าหลัก
เลือกภาพ
ชื่อภาพ
  pass