Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบ admin

 
- ภาพทั้งหมด
กำลังแสดงข่าวที่ 12
BACK | | NEXT

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผกก.สภ.เคียนซา ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเคลื่อนที่ ณ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม เพื่อรับฟังสภาพปัญหายาเสพติด อาชญากรรมในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ป้องกันทรัพย์สินจากใต้ฝุ่นปาบึก เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ พร้อมนำข้าราชการตำรวจเยี่ยมขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอเคียนซา
โดย ดาบโบ้

 


  กลับหน้าหลัก
เลือกภาพ
ชื่อภาพ
  pass