Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบ admin

 
- ภาพทั้งหมด
กำลังแสดงข่าวที่ 10
BACK | | NEXT

7 วันปลอดภัยปีใหม่ 2562
สภ.เคียนซา ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลตามมาตรการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ 2562 ตั้งจุดบริการประชาชน
ทางหลวงสาย 44 ม.1 ต.เขาตอกฯ
หน่วยบริการพ่วงพรมคร ม.1 ต.พ่วงพรมครฯ
จุดบังคับใช้กฏหมายทางหลวงสาย 44 ม.2 ต.เคียนซาฯ
ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าปีที่ฝ่านมา
โดย ดาบโบ้

 


  กลับหน้าหลัก
เลือกภาพ
ชื่อภาพ
  pass