Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

   
Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบ admin

 

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรเคียนซา

   
นาย
ประธานกรรมการ(ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
การศึกษา
อาชีพ
ที่อยู่
การติดต่อสื่อสาร
 
พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผกก.สภ.เคียนซา
รองประธาน
อาชีพ รับราชการตำรวจ
ที่อยู่ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
การติดต่อสื่อสาร โทร 08-1787-6014
 
นายไพบูลย์ ใจสมุทร ปลัดอำเภอเคียนซา
-
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง ปลัดอำเภอเคียนซา
ที่อยู่ 114 ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร -
 
พ.ต.ท.เสวี เวชพิทักษ์ พงส.(สบ.2)สภ.เคียนซา
กรรมการ
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ รับราชการตำรวจ
ที่อยู่ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
การติดต่อสื่อสาร โทร 08-9472-7799
 
พ.ต.ท.สนิท มุสิกพงษ์ สว.อก.สภ.เคียนซา
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ รับราชการตำรวจ
ที่อยู่ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
การติดต่อสื่อสาร โทร 08-7284-8617
 
นายประจวบ สงหนู
กรรมการ
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ ทำสวน ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
ที่อยู่ 283/1 ม.1 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร 0-7743-9068
 
นายโชติ อินจันทร์
กรรมการ
การศึกษา มศ.3
อาชีพ ทำสวน ตำแหน่ง กำนันตำบลบ้านเสด็จ
ที่อยู่ 145 ม.1 ต.บ้านเสด็จ อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร 08-4841- 9170
 
นายวิระศักดิ์ แก้วจำรัส
กรรมการ
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ ข้าราชการ สังกัดสัตวแพทย์ เทศบาลตำบลเคียนซา
ที่อยู่ 114/1 ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร 08-9874-3022
 
นายเอกชัย คงมาก
กรรมการ
การศึกษา ปวส.
อาชีพ ข้าราชการ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเคียนซา
ที่อยู่ 37/2 ม.3 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร
 
นายกมล ชูศรี
กรรมการ
การศึกษา ปวช.
อาชีพ ทำสวน,ค้าขาย
ที่อยู่ 71 ม.4 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
การติดต่อสื่อสาร โทร 0-7738-7214,08-9470-9308
 
นายโกวิท แสงตะวันวงศ์
กรรมการ(ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
การศึกษา ปริญญาตรี
อาชีพ ทำสวน
ที่อยู่ 42/1 ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร 0-7738-7063
 
นายชอบ สะมะโส
กรรมการ(ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
การศึกษา มศ.3
อาชีพ ทำสวน
ที่อยู่ 55 ม.3 ต.เขาตอก อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร 08-1088-7178
 
นายธงชัย ประดับ
กรรมการ
การศึกษา มศ.5
อาชีพ ทำสวน
ที่อยู่ 33 ม.10 ต.บ้านเเสด็จ อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
การติดต่อสื่อสาร โทร 0-7735-1197,08-1968-0457
 
นายมังกร เฮนะเกษตร
กรรมการ(ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก)
การศึกษา มศ.5
อาชีพ ทำสวน
ที่อยู่ 57/8 ม.1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี
การติดต่อสื่อสาร 08-1079-1236
 
นายยุทธศักดิ์ วงค์เจริญ
กรรมการ
การศึกษา มศ.3
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (โรงน้ำแข็ง พี.เอส.)
ที่อยู่ 29 ม.2 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
การติดต่อสื่อสาร โทร 0-7738-7088,08-1968-3223
 
นายสมบูรณ์ สังขารา
กรรมการ
การศึกษา มศ.5
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว (รับซื้อยางพารา,ปาล์มน้ำมัน)
ที่อยู่ 159 ม.2 ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
การติดต่อสื่อสาร โทร 08-7282-9314
   
   
   

 

Untitled Document
Copyright © 2008 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
khiansa@yahoo.com