Untitled Document
JavaScript Slideshow Template

Slideshow image

   
Untitled Document

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี
ผกก.สภ.เคียนซา
ประวัติความเป็นมา-สภาพทั่วไป
แผนที่การคมนาคม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือ
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบพื้นที่
ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน
ทำเนียบชั้นสัญญาบัตร
ทำเนียบชั้นประทวน
กต.ตร.สภ.เคียนซา
กำลังพล อาวุธฯ
พันธสัญญา สภ.

web links
ตำรวจภูธรภาค 8
ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระบบ admin

 
.:: สถานภาพ กำลังพล อาวุธ ยานพาหนะ ของ สภ.อ.เคียนซา ::.
กำลังพล สถานภาพ กำลังพล อาวุธ ยานพาหนะ ของ สภ.อ.เคียนซา
ชั้นสัญญาบัตร อัตราอนุญาต
23
นาย
อัตราประจำการ
12
นาย
อัตราว่าง
11
นาย
ไปช่วยราชการ
-
นาย
มาช่วยราชการ
-
นาย
ชั้นประทวน,พลตำรวจ อัตราอนุญาต
101
นาย
อัตราประจำการ
67
นาย
อัตราว่าง
34
นาย
ไปช่วยราชการ
-
นาย
มาช่วยราชการ
-
นาย
อาวุธยุทโธปกรณ์ - ปลก.08(M16) จำนวน 3 กระบอก
- ปลก.10 (HK 33) จำนวน 25 กระบอก
- ปลก.05(NATO) จำนวน 2 กระบอก
- ปพม.91 (.38) จำนวน 36 กระบอก
ยานพาหนะ - รถยนต์ จำนวน 4 คัน
- รถจักรยานยนต์ จำนวน 12 คัน
เครื่องมือสื่อสาร - ชนิดประจำที่ ขนาด 25 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
- ชนิดหิ้วถือ ขนาด 5-10 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง
- ชนิดมือถือ 1-3-5 วัตต์ จำนวน 53 เครื่อง
คุรุภัณฑ์ สำนักงาน - เครื่องพิมพ์ดีด 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ดีด 18 นิ้วจำนวน 8 เครื่อง
- กล้องถ่ายรูป จำนวน 2 กล้อง
- เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
- ตู้นิรภัย จำนวน 1 ใบ
- ตู้เหล็ก 2 บาน 7 ใบ
- ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 10 ใบ
- โต๊ะขนาด 3-6 จำนวน 4 ตัว
- โต๊ะขนาด 1-2 จำนวน 15 ตัว
- เครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง
- กล้องถ่ายวีดีโอ จำนวน 1 เครื่อง
- ชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุ จำนวน 1 ชุด
- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
บ้านพัก - บ้านพักระดับ สว. จำนวน 1 หลัง
- บ้านพักระดับ รอง สว. จำนวน 2 หลัง
- บ้านพักระดับ รอง สว.(แบบแฝด) จำนวน 1 หลัง
- อาคารบ้านพัก นายสิบ พลตำรวจ จำนวน 6 เรือนแถว(53 คูหา)
Untitled Document
Copyright © 2008 Supot Noijeen All rights reserved
ออกแบบ พัฒนาโดย ด.ต.สุพจน์ น้อยจีน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สภ.เคียนซา อ.เคียนซา จว.สุราษฎร์ธานี 84260
khiansa@yahoo.com